Tembang Macapat

Tembang Macapat Dhandanggula “Buminatan” Sasmitane ngaurip puniki Apan weruh yen ora weruha Tan jumeneng ing uripe Akeh kang ngaku aku Pangrasane sampun udani Tur durung weruh ing rasa Rasa kang satuhu Rasane rasa punika Upayanen darapon sampurna ugi ing kauri panira Maskumambang Dhuh anak mas sira wajib angurmati Mayang rarah rena Aja pisan kumawani Anyenyamah … Continue reading Tembang Macapat

Advertisements