Sekelumit Serat Jayabaya

*📜SERAT JOYOBOYO📨* ```🔵Mbesuk yen wis ono kreto tanpa jaran.. Tanah Jowo kalungan wesi.. Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang.. Kali ilang kedhunge.. Pasar ilang kumandange.. Iku tondo yen tekane jaman Joyoboyo wis cedhak.. 🔵Bumi soyo suwe soyo mengkeret.. Sekilan bumi dipajeki.. Jaran doyan mangan sambel.. Wong wadon nganggo pakeyan lanang.. Wong lanang koyo wong wadon.. Iku … Continue reading Sekelumit Serat Jayabaya

Lagon Jawi

(Syair: Kyai Abdul Basir) Hasbunalloh wa ni’mal wakkil Ni’mal mawla wa ni’man Nasir La haula wala quwata Ila billahil ‘aliyil ‘adhim Urip kudu sing ati ati Amal becik do dilakoni Golek ridhane kang moho suci Neng akherat bakale mukti Karcis swargo kuwi murah Neng akeh sing podo wegah Karcis neroko kuwi larang Sing seneng kok … Continue reading Lagon Jawi

Filosofi Aksara Jawa versi Keutamaan Hidup

01. Hananira Sejatine Wahananing Hyang, 02. Nadyan ora kasat-kasat pasti ana, 03. Careming Hyang yekti tan ceta wineca, 04. Rasakena rakete lan angganira, 05. Kawruhana ywa kongsi kurang weweka, 06. Dadi sasar yen sira nora waspada, 07. Tamatna prahaning Hyang sung sasmita, 08. Sasmitane kang kongsi bisa karasa, 09. Waspadakna wewadi kang sira gawa (sipat Rasul / Muhammad), 10. Lalekna yen sira tumekeng lalis (sekarat), … Continue reading Filosofi Aksara Jawa versi Keutamaan Hidup

Piwulang Panca Agama

1. SAHADAT (SAdar HAnaning DAT/Dzat), - Kesadaran Ruh terhadap eksistensi TUHAN, penguasa alam semesta.. Pahugeran Tuhan kepada Hamba.. 2. SOLAT (roSO eling ojo nganti teLAT), - Manifestasi sembahyang/manyembah kepada Gusti.. Sembah catur: Rogo, Cipto, Jiwo lan Roso.. 3. POSO (toPO ning roSO), - Mengekang hawa nafsu angkara, aLuwamah, Sufiyah & Amarah, untuk meraih kemenangan Muthmainah.. … Continue reading Piwulang Panca Agama

Jawa digawa, Arab digarap dan Barat diruwat

PUKULAN TELAK "Cak Nun" UNTUK ORANG yang BERSORBAN dan BERGAMIS  Jowo digowo, Arab digarap dan Barat diruwat  ~ Walaupun seorang ulama atau kyai, tapi Cak Nun selalu berpakaian seperti layaknya orang biasa. Bisa dikatakan ganok bedane karo wong dodol akik, buruh pabrik atau sales kaos kaki. “Kalau saya datang dengan berpakaian gamis dan sorban, memang … Continue reading Jawa digawa, Arab digarap dan Barat diruwat