Wujud Bima Sejati

Muhung Suyud Mring Kang Murbeng Dumadi: (Wrekodara sebagai makhluk) hanya bersujud kepada sang Kholik.

Wrekodara ora gelem lungguh saben adu arep karo sapa wae. Ora gelem nuduhake basa saben ngomong marang sapa wae. Selawase urip mung nate pisan lungguh simpuh lan ngetrepake tatakramane basa. Iki kelakon nalika dheweke adu arep lan takon tinakonan karo Hyang Ruci. Kekarone gapyuk ketemu ing dhasare samodra Minangkalbu.

Ing crita wayang, Hyang Ruci digambarake wewujudane ora geseh karo Wrekodara. Rupane padha. Sandhangane padha. Mung dedege sing beda. Hyang Ruci digambarake luwih cilik kaya mung sagegeman dlamakan tangane Wrekodara. Nanging nyatane, ing lakon kuwi dicritakake Wrekodara malah kadhawuhan lan klakon bisa mlebu liwat kupinge Hyang Ruci.

Ujare dhalang, iki lakon wayang sing kebak pralambang. Jumbuh karo unen-unen “gedhe iku cilik, cilik iku gedhe”. Uga cocog karo unen-unen “mlebu iku metu, metu iku mlebu” utawa “curiga manjing warangka, warangka manjing curiga.”

Aku lan Panjenengan urip ing jagad padhang iki pancen disandhingi uga disuguhi pirang-pirang pralambang. Awake dhewe dikersakake dening Gusti supaya gelem nyawang. Banjur gelem maca nganggo akal lan negesi nganggo ati.

Watak-wantune, lagak-lageyane, solah-slagane Wrekodara bokmenawa minangka pituduh tumrap manungsa supaya padha gelem ngupadi kamardikaning dhiri. Amrih bisa urip mandhiri. Amrih aja nganti dadi gedibale wong srakah sing tansah nuruti butuh kanikmatane raga. Amrih ora ngawula marang bandha donya sing nyata ora langgeng lan asring njalari padudon, tega marang lara lan patine wong liya. Sumangga bareng disregepi maca pralambang sing digelar lumantar wujude wayang.

Sumber: FP Bijak Jawa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s